Home ข่าวรายวัน ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

Main Menu

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2015 เวลา 17:38 น.


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ที่ บริเวณโครงการพาร์ค แอนด์ ช้อป นาบอน ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ประธานเปิดโครงการจัดแข่งขัน "ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนักกีฬามาราธอน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

สำหรับการจัดการแข่งขัน "ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม" ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 รวมทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ร่วมกันสร้างพลังในการดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สร้างความสามัคคี คงไว้ซึ่งสถาบันมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

และกระตุ้นให้ประชาชน เยาวชน มีความสนใจกีฬาวิ่งมินิมาราธอนมากยิ่งขึ้น ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพให้แพร่หลายด้วย และหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด 

โดยการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 มี 2 ประเภท ได้แก่ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร และประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 9.3 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็นประเภทชาย และหญิง และแบ่งเป็นรุ่นอายุต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 


 
ลิขสิทธิ์ © 2022 www.phuketpost.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย