อังคาร พ.ค. 18

เร่งสำรวจพื้นที่รังวัดแนวเขตการจัดโซนนิ่งชายหาด 10 %

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมวาแนวทางในการบริหารจัดการชายหาดจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “Phuket Beach Model : 1หาด 1 ประกาศ 1 แผนที่ มีหลักเขต และ 1 องค์กรดูแล” โดยเป็นการพิจารณาการบริหารจัดการชายหาดป่าตอง เป็นชายหาดแรกในการดำเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการชายหาดอื่นๆ ต่อไป โดยมีนายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ นางสาวเฉลิมลักษณ์เก็บทรัพย์ นายเทศมนตรีเมืองป่าตอง ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหารเรือ จากทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ที่ดิน เจ้าท่า สาขาภูเก็ต ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.กะทู้ เป็นต้น

ทั้งนี้หลังจากมีการหารือร่วมกันแล้วก็ได้มีการลงสำรวจพื้นที่บริเวณหน้าชายหาก ป่าตอง และทำการรังวัดแนวเขต เพื่อปักหมุดแสดงแนวเขตของพื้นที่ 10% ในการตั้งร่มและเบาะเพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดให้ทำหลักมุดที่ถาวร และมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชายหาด เบื้องต้นได้ใช้กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่วางประกอบกัน เพื่อเป็นต้นแบบ ก่อนที่จะมีการนำหลักมุดที่ได้รับการออกอย่างดีมาติดตั้ง 

ซึ่งในส่วนของเทศบาลเมืองป่าตอง ได้มีการแบ่งพื้นที่ชายหาดออกเป็น พื้นที่สำหรับการจัดวางร่มและเบาะจำนวน 5 จุด ได้แก่ หน้าโรงแรมป่าตองเมอร์ลิน หน้าโรงแรมบ้านไทย หน้าป้อมตำรวจบางลา บริเวณแยกสนามฟุตบอล และหน้าโรงแรมเกรซแลนด์ รวมพื้นที่ทั้ง 5 จุด มีขนาด 10% จากความยาวตลอดแนวชายหาดป่าตองซึ่งมีความยาวประมาณ 3,500 เมตร นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ในน้ำ ระหว่างการลงเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวกับกิจกรรมทางเรือต่างๆ เช่น เจ็ทสกี เรือลากร่ม เป็นต้น และพื้นที่ด้านบนสุดของชายหาดซึ่งเป็นพื้นที่สวนสำหรับกลุ่มหมอนวด และหิ้วกระติก รวมทั้งจุดบริการท่องเที่ยว 

นายโชคดี กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้ามารับหน้าที่ก็มีการประชุมไปหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่การยกร่างคำสั่งมาใหม่ ซึ่งเดิมมีการกำหนดโซนปักร่มให้ผู้ประกอบการ 10 เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังไม่มีความชัดเจน จึงต้องทำให้ชัดเจน เพื่อรักษาสภาพชายหาดไว้ให้ลูกหลานและเป็นหาดสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ร่วม กัน ตามแนวทางภูเก็ตบีชโมเดล คือ 1 หาด 1 ประกาศ 1 แผนที่ มีหลักเขต และ 1 องค์กรดูแล 

“ประกาศจังหวัดเดิมมีฉบับเดียวซึ่งใช้ครอบคลุมทั้งจังหวัด และพบว่าในทางปฏิบัติค่อนข้างจะยาก เพราะบางหาดไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันว่าจะต้องแยก 1 หาด 1 ประกาศ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง และหาดไหนที่มีผลกระทบ หรือไม่เคยมีการตั้งร่มเตียงมาก่อนก็จะไม่มีการจัดพื้นที่ 10% แต่จะคงหาดไว้ตามธรรมชาติเช่นเดิม” นายโชคดีกล่าว