อังคาร พ.ค. 18

ทต.ศรีสุนทรจัดงานประเพณีลอยกระทง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายอนิรุจน บัวอ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง รักษาราชการแทนนายอำเภอถลาง นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวโครงการจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ตอน “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอน มนต์รักลุกทุ่ง”

ซึ่งทางเทศบาลตำบลศรีสุนทร เตรียมจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณขุมน้ำบางมะรวน โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีสุนทร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรและใกล้เคียงเข้าร่วม 

นายวรวุฒิ กล่าวว่า การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลศรีสุนทร ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และงานประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยที่ได้รับการสืบทอดกันมา อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปี 2558 คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและงานประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อ “คิดถึงท้ายรางที่บางมะรวน ตอนมนต์รักลุกทุ่ง” 

ซึ่งเป็นการสื่อความหมายถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวเหมืองแร่บางมะรวน รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ตและตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นเมืองของภูเก็ต และตำบลศรีสุนทรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน รวมทั้งการแต่งกายย้อนยุคของคนภูเก็ต 

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนและศิลปินพื้นบ้านทุกสาขาในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและตำบลศรี สุนทร อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเด็กและเยาวชน รู้ถึงคุณค่าของแม่น้ำลำคลองอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต นายวรวุฒิกล่าว 

ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน นี้ ณ บริเวณเวทีกลางขุมน้ำบางมะรวน หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ลานวัฒนธรรมพื้นบ้านตำบลศรีสุนทร ลานอาหารพื้นเมืองบ้านเมืองภูเก็ตและตำบลศรีสุนทร การจัดกิจกรรมประกวดกระทง พร้อมขบวนแห่ของชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวที รำวงย้อนยุค ดนตรีเด็กและเยาวชน เครื่องเล่นโบราณ กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ การจำหน่ายสินค้าโอทอป ลานชมรถโบราณ การแสดงศิลปินพื้นบ้าน ภาพยนตร์ย้อนยุค ชากาแฟโบราณ รถสามล้อถีบ กิจกรรมแต่งกายย้อนยุค เป็นต้น